Top links and logo

Milieuschade

Bodemverontreinigingen, grondwater- of oppervlaktewatercontaminaties worden met de nodige zorg behandeld door ons ervaren team.

Expert op dit gebied
Peter van Dijk

Major & Complex Loss
MCL Expert

T: +31 88 286 64 64

Sinds vele jaren is de milieuwetgeving in Nederland erop gericht om ook schadegevallen waarbij het milieu wordt geïmpacteerd, nader op te volgen.  De gevolgen van milieuschadegevallen variëren van kleine, erg lokale schades zoals bijvoorbeeld kleine lekkages van diesel, tot grensoverschrijdende problemen waarbij de lucht of het grondwater bezoedeld raakt.  De saneringskosten variëren sterk en kunnen soms een enorme financiële impact hebben op een bedrijf, dat zich mogelijk met jarenlange saneringswerken geconfronteerd ziet.

Zodra wij aangesteld worden bij een schadegeval, zal ons multidisciplinair team van schade experts zich op volgende aspecten focussen:

  • Oorzaaks- en omstandigheidsonderzoek: onze experten zullen nader onderzoeken wat nu precies tot de schade heeft geleid, en maken hiervan een gedetailleerd rapport op. Ook eventuele verhaalsmogelijkheden worden verder uitgespit, alsmede het nemen van preventiemaatregelen.
  • Kostenbeperking: tijd is geld, en dat geldt eens te meer bij milieuschadegevallen. Het niet-handelen van een partij kan ervoor zorgen dat een verontreiniging zich verder verspreidt, waardoor de saneringskosten op termijn enkel oplopen.  Onze milieuspecialisten gaan meteen ter plaatse en staan u bij om de juiste schade beperkende maatregelen te nemen, daarbij rekening houdend met het belang van het bewaren van bewijsmateriaal.
  • Schadebegroting: dit is evident onze corebusiness.  In de loop van het onderzoek begroten wij de schadeclaims die zowel door derden als door de eigen verzekerde worden opgesteld.  In het specifieke geval van milieu-schadegevallen, kan het soms pas na vele jaren duidelijk zijn hoe groot de schade nou net is: saneringswerkzaamheden zijn soms erg tijdrovend. Gedurende heel die periode houden onze schade experts de vinger aan de pols en zien zij erop toe dat de beste technieken worden aangewend om tot een positief eindresultaat te komen.
Print deze pagina
gerelateerde dienstverlening
  • Major & Complex Loss

    Bij grote en complexe schaden (> EUR 250.000) kunt u rekenen op de deskundigheid van onze MCL experts.

E-mail Peter van Dijk

Wilt u zo vriendelijk zijn om het formulier in te vullen? Een van onze experts zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Alle velden zijn verplicht