Top links and logo

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, alle instructies en opdrachten aan en alle overeenkomsten gesloten door Cunningham Lindsey Dutch Caribbean N.V., Cunningham Lindsey Aruba N.V., Relet B.V., CLARC Risicomanagement en Inspecties B.V., Cunningham Lindsey Nederland B.V., inTrust Nederland B.V., Cunningham Lindsey Marine B.V., alle rechtsopvolgers van voornoemde rechtspersonen en alle aan deze rechtspersonen gelieerde ondernemingen (hierna allen afzonderlijk te noemen: “Opdrachtnemer”) alsmede op alle werkzaamheden verricht door Opdrachtnemer.

 

Print deze pagina

E-mail

Wilt u zo vriendelijk zijn om het formulier in te vullen? Een van onze experts zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Alle velden zijn verplicht