Top links and logo

Missie & Visie

Cunningham Lindsey wil haar klanten ondersteunen in een zo effectief en efficiënt mogelijke dienstverlening. Dat doet zij in de volle breedte: van traditionele schade-expertise tot risk management.

Onze Visie

Wij bieden onze klanten de best mogelijke oplossingen door innovatief te zijn en de juiste kennis en expertise in te zetten. Onderstaande kernwaarden vormen de essentie van hoe we werken:

Eerlijk – we gaan eerlijk om met onze medewerkers en onze stakeholders

Deskundig – we investeren in kennis en ontwikkeling

Enthousiast – we zijn een dynamische organisatie

Zorghebbend – voor de belangen van onze klanten en medewerkers

Innovatief – we omarmen nieuwe uitdagingen

Passie – we hebben passie voor ons vak

 • (H)erkend worden vanwege:

  de kwaliteit van onze dienstverlening
  onze klantgerichte opstelling en efficientie
  het effectief inzetten van technologie
  het (door)ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

 • "Delivering the promises"

  Onze klanten vertrouwen erop dat wij doen wat we zeggen en dat wij afspraken nakomen. We investeren daarom in ons vermogen om de juiste vertaalslag te maken vanuit de informatie die ons wordt aangereikt.

 

E-mail

Wilt u zo vriendelijk zijn om het formulier in te vullen? Een van onze experts zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Alle velden zijn verplicht